WWF Yleiskeräys

Maailmassa ja Suomessa on monenlaisia upeita ja ainutlaatuisia lajeja sekä elinympäristöjä, joiden olemassaolo on uhattuna. Luonto on köyhtynyt 50 % vuodesta 1970. Luonnon tasapaino järkkyy pahasti, jos tämä jatkuu. Nyt sinua, ystäviäsi ja meitä kaikkia tarvitaan. Aloita oma keräyksesi jo tänään.

Suojelun tavoite:

Pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja ihmiskunnan ekologisen jalanjäljen kasvu. Rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Mitä tuellasi saadaan aikaan?

  • Itämeren, metsien ja uhanalaisten lajien suojelu
  • ilmastonmuutoksen hillitseminen
  • ympäristökasvatus kouluissa ja muu valistustyö
  • vapaaehtoistoiminnan järjestäminen, esim. talkooleirit
  • käytännönläheiset kenttähankkeet ulkomailla
  • poliittiseen ja muuhun päätöksentekoon vaikuttaminen

 

Yläreunan kuva: naturepl.com / Juan Carlos Munoz / WWF-Canon

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close