Pertti Salolainen 80 vuotta – syntymäpäiväkeräys Suomen metsille
Pertti Salolainen Helsinki Suomalainen luonto

Pertti Salolainen 80 vuotta – syntymäpäiväkeräys Suomen metsille

Metsä on antanut minulle paljon ja minä haluan antaa takaisin. Olen koko ikäni ollut mukana luonnonsuojelutyössä, muun muassa käynnistin WWF Suomen perustamisen vuonna 1971 ja se toteutui seuraavana vuonna. Pyydän, että kaikki 80-vuotissyntymäpäiväni muistamiset osoitetaan Suomen metsien suojelutyöhön. Metsämme ovat todellisia luonnon monimuotoisuuden aarreaittoja. Niissä elää yli puolet Suomen lajeista, kaikkiaan yli 20 000. Myös me suomalaiset olemme tulleet metsästä, ja se on tärkeä osa hyvinvointiamme. Suomalaisella metsäluonnolla ei kuitenkaan mene niin hyvin kuin yleisesti uskotaan. Metsien monimuotoisuus ja monien lajien tulevaisuus on uhattuna metsiä yksipuolistavien metsänhoitotapojen, lahopuun hävittämisen, avohakkuiden ja soiden ojituksen seurauksena. Tilannetta pahentaa se, että hakkuumääriä on kasvatettu tuntuvasti viime vuosina. Suomen metsissä elävistä lajeista peräti 833 on uhanalaisia. Määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä ja kasvaa edelleen, jos metsien käsittelyä jatketaan nykyiseen tapaan. Esimerkiksi omassa lapsuudessani hömötiainen oli neljänneksi yleisin lintulajimme, nyt 2000-luvulla se on luokiteltu uhanalaiseksi. Myös lähes 80 prosenttia metsätyypeistämme on arvioitu uhanalaisiksi, niitä ovat esimerkiksi korvet, lehdot ja vanhat kangasmetsät. Syntymäpäiväkeräykseni varat käytetään WWF Suomen ansiokkaan ja pitkäjänteisen metsänsuojelutyön tukemiseen, vanhan metsän ostamiseen suojeltavaksi sekä metsän ja suon ennallistamistyöhön. WWF:n tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä Suomen metsäluonnon monimuotoisuus on turvattu suojelemalla Suomen metsäpinta-alasta vähintään 17 prosenttia ja harjoittamalla talousmetsissä ekologisesti kestävää metsätaloutta. Tällöin myös ihmiset saavat metsistä suurimman mahdollisen hyödyn.

Kerätty yhteensä:
Tavoite: 40 000 €
Kausi:
1.12.2020 31.1.2021

Toiminta

Lahjoitukset:

Uusimmat lahjoitukset

{{don.Amount | number:0}} €
{{don.Name}}
{{don.Message}}
Pertti Salolainen 80 vuotta – syntymäpäiväkeräys Suomen metsille
Pertti Salolainen
{{don.MessageAnswer}}
Tällä keräyksellä ei ole vielä lahjoituksia.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close