Itämeri © Mauri Rautkari / WWF

Itämeri

{{ collected_gift_amount_formatted }} kerätty

Perusta keräys Itämeren hyväksi

Itämeri on maailman saastunein meri, jonka vakavin ongelma on rehevöityminen. Yhdessä voimme pelastaa sairaan, mutta rakkaan meremme. Tule mukaan ja perusta oma keräyksesi Itämeren puolesta. Meitä kaikkia tarvitaan nyt.

Itämeren suojelun tavoite

Tavoitteemme on vaikuttaa Itämeren hyvinvointiin, pelastaa sen haavoittuvainen lajisto ja varautua öljyonnettomuuksiin.

Mitä tuellasi saadaan aikaan?

Keinoja Itämeren suojeluun ovat mm. maatalouskosteikot rehevöitymisen torjuntaan, vapaaehtoiset öljyntorjuntajoukot, uhanalaisten lajien, kuten itämerennorpan suojelu sekä kestävää kalastusta edistävä työ. Lisäksi teemme työtä maatalouspolitiikkaan ja meriliikenteen turvallisuuteen vaikuttamiseksi sekä järjestämme talkooleirejä saariston rantamaisemien ennallistamiseksi.

Keräykset

Valokuvien tekijäoikeudet
Pääkuva: © Mauri Rautkari / WWF
Pyöriäinen: © naturepl.com / SCOTLAND: The Big Picture / WWF
Joutsen ja Itämeri © Alexandra Antell / WWF
Vene rannalla © Kristiina Tolvanen / WWF