Suomalainen luonto

Sadat metsälajit sekä kymmenet erilaiset metsäelinympäristöt ovat uhanalaisia metsien voimakkaan käytön sekä suojelualueiden vähäisyyden vuoksi. Salametsästys uhkaa erittäin uhanalaisten suurpetojen, kuten suden ja ahman tulevaisuutta. Aloittamalla oman keräyksesi olet mukana turvaamassa suomalaisen luonnon monimuotoisuutta.

Suojelun tavoite:

Suomalaisen luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Uhanalaisten lajien ja niiden ainutlaatuisten elinympäristöjen suojelu.  

Mitä tuellasi saadaan aikaan?

  • uhanalaisten lajien, kuten valkoselkätikan ja suurpetojen suojelu
  • poliittinen vaikuttamistyö suurpetojen suojelemiseksi
  • metsäperinneympäristöjen kunnostaminen talkootyönä
  • vaikuttaminen päättäjiin mm. suojelualueiden lisäämiseksi
  • yhteistyö metsäalan toimijoiden kanssa vastuullisen metsänhoidon kehittämiseksi
  • vapaaehtoinen metsien suojelu WWF:n Perintömetsä-ohjelman kautta

 

Yläreunan kuva: Wild Wonders of Europe / Staffan Widstrand / WWF

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close